84. Oddíl skautů Kolín

Svaz skautů a skautek ČR z. s.

84. ODDÍL SKAUTŮ KOLÍN

KDO JSME

Oddíl je členem  Svazu skautů a skautek ČR, který patří do světové organizace nezávislých skautských organizací WFIS.
Oddílový život se odehrává v hodnotách tradičního skautingu, s důrazem na duchovní hodnoty, službu vlasti a osobní růst. Snažíme se chlapce vychovávat v hodnotách, které jsou obsažené ve skautském zákonu a slibu s nadějí, že přenesou tyto hodnoty do své dospělosti.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Níže si můžete přečíst všechny důležité informace a kace našeho oddílu.

KALENDÁŘ AKCÍ

SCHŮZKY

KDY A KDE:

Schůzky se konají v klubovnách Brankovická 1040, Kolín
(u tenisových kurtů).
Schůzky Vlčat se konají každé pondělí v čase 17:00h – 18:30h.
Schůzky Vlků se konají každou středu v čase 18:00h – 19:30h.

CO SEBOU NA SCHŮZKU:

– psací potřeby, zápisník, uzlovačku, KPZ, stezka
– minimálně tři skautské věci! (např. lodička, šátek, skautské tričko)
Zapamatuj si, že na první schůzku v měsíci chodíme
v kompletním kroji.