Zápisky z prvního a druhého tábora

Po prvním táboře…

Takže tedy… první tábor je za námi. To jistě stojí za dalších pár řádek do Lumičí historie. Ale od poslední zkazky se toho událo během roku také spousty. Zde je výčet toho nejdůležitějšího co nás potkalo.

Proběhli celkem tři sněmy smečky. V prvním jsme do smečky přijali prvních 10 vlčat a zvolili si první šestníky a jejich zástupce. Pro šedou šestku bude již navždy prvním šestníkem historie br. Malý Džohn (H. Řehák), podšestníkem br. Bandita (P. Král). V hnědé šestce se této poctě dostalo bráškům Olmíkovi (D. Urban) jako šestníkovi a Klokanovi (V. Sukdolák) jako podšestníkovi.
V druhém sněmu jsme přijali jedno vlče (br. Ježek) a rozhodli, že se Lumíci zúčastní letošních závodů vlčat a světlušek. Odhlasovali jsme si také, že chceme jet letos na tábor.
Ve třetím sněmu před táborem jsme přijali do smečky jednoho staršího člena – br. Sysla.

Závodů vlčat a světlušek jsme se skutečně zúčastnili a přesto, že jsme nastoupili jako zcela nová smečka, dalo by se říct, že jsme všechny velmi mile překvapili (včetně Lumičích činovníků :-)). Obsadili jsme páté místo (hnědá šestka) a třetí místo bez postupu (šedá šestka).

A nyní už konečně k táboru. První tábor Lumíků proběhl na novém tábořišti – „V údolí hvězd“. Prvních 10 vlčat zde složilo svůj vlčecí slib. Byli to br. Malý Džohn, Bandita, Olmík, Klokan, Bison, Tesák, Buráček, Vítr, Ježek a Rychlí Šíp. Také se nám podařilo ulovit nějké ty nejvyšší zkoušky vlčat. Dva modré šípy od tábora zdobí kroje br. Vítra a Klouzačky a tři bílé tesáky od tábora na turbánku nosí br. Olmík.
Celkově byl tábor nabitý pohodou a pravou vlčáckou atmosférou. Dokonce i počasí jako by hrálo s námi. Celý den zpravidla krásné sluníčko a deště se dostavovali většinou vždy s odezněním večerky.
Tábor jsme zakončili (jak už je na vlčáckém táboře zvykem) posledním smečkovým sněmem před novým skautským rokem. Zde jsme se dohodli, že je načase vyměnit současné šestníky a také se tak stalo. V šestnicé funkci bude tedy nově od září br. Bandita a Klokan, jejich podšestníky budou br. Malý Džohn a Ježek. Přijali jsme také dvě nové posily do činovnického sboru – br. Panchyho (J. Panchártek) a br. Martina (M. Řehák). Smečka má také prvního Mauglího – br. Olmíka.

Z tábora jsme přijeli posílení o nové zkušenosti i zážitky. Nyní si všichni přejeme, aby se toto od září také odrazilo v běžné celoroční činnosti a pozvedlo smečku zase o kus výš. Moc se už těšíme na září…

Zapsal Koláček – 18.7.2012


Před druhým táborem…

Další skautský rok už skoro uplynul a my jsme v plných přípravách na náš druhý tábor. Tentokrát mají tato očekávání samozřejmě zcela jiný tvar, než tomu bylo loni. Zatímco v roce minulém byla tato doba naplněna především nervózním očekáváním něčeho neznámého, letos už od ledna schůzky prostupují historky a zážitky z tábora minulého a také mnohé plány na ten letošní. I činovníci jsou letos o mnoho klidnější než loni. Koneckonců se jim sjede do „Údolí hvězd“ spousta mazáků a jen pár táborových nováčků. Všichni se už ve smečce moc těší na hry, ohýnky, výlety a mnoho dalších dobrodružství, které letos zase zažijeme a které samozřejmě ani zde nemůžeme předem vyzradit :-).

Do smečky nám přibyli dva nováčci – následně členové smečky. Jsou to br. Skunk a br. Žabák, kteří byli přijati na pátém a šestém smečkovém sněmu. Další novinkou, která nás zasahuje je rozsáhlá rekonstrukce kluboven na Orláku, za kterouž patří dík především kolínské jednotě Orla, která se o toto největším dílem stará. Doufáme, že jednoho dne zde bude krásná malá klubovnička připravená na celoroční provoz. A myslím, že tento den už není ani příliš daleko.

Často „propíraným“ tématem tohoto roku byl také blížící se odchod prvním odrostlých Lumíků do skautského oddílu. Konrétně by nás měl letos po táboře opustit br. Bandita, br. Wosm, br. Malý Džohn, br. Klokan a br. Olmík. S některými jsme se byli již podívat na skautské schůzce u kolínských Havranů, abychom si udělali obrázek, jak může taková schůzka „velkých“ skautů vypadat.

Uvidíme co přinese letošní tábor. Třeba se dočkáme i nějakých nových členů bratrstva třech bílých tesáků, nositelů modrého šípu nebo dokonce našeho prvního šedého bratříka. Kdo ví…

Zapsal Koláček 10.5.2013

Střípky z druhého tábora

Tábor nám uběhl jako voda, a že bylo letos vody dost. I tábořišti v „Údolí hvězd“ se nevyhla velká voda a tak letos tábor začal o pár dní později. Voda ovšem zanechala všude kolem spoustu naplaveného dřeva, které vlčata s radostí pálila, když měla jen chvilku času. Velká voda k nám naplavila i pár bukanýrů, kteří nás v táboře často navštěvovali. Rýžovali s námi zlato, klábosili a mi jim pomáhali nalézt ukradený poklad.

Bylo vidět, že mnoho vlčat má již jeden tábor za sebou. Samotné táborové zázemí se, po pár dnech práce,z čisté louky proměnilo na ukázkovou vlčecí osadu. Táborové náměstíčko bylo uzavřeno podkovou stanů s plůtkem a nástěkami a do modrého nebe se tyčila vázaná brána. Však nám také dala zabrat 🙂

Letos se na táboře děly jiné důležité, ba co, nejdůležitější věci. Do skautského věku nám dorostli bratři Olmík, Klokan, Bandita, WOSM, Malý Džohn. Celá smečka se s nimi na posledním táborovém ohni loučila až nezůstalo jedno oko suché. Nebojte, bráškové, nebudou daleko! Od záři se s nimi stejně budete potkávat v čase schůzek. Budou prvními členy znovu obnoveného 4. oddílu Vlků. Který si vezme pod patronát br. akéla Koláček. Místo vůdce 8. smečky převezme s. Kryštůfek. Ale co šestky? Šestkovou vlajku hnědé šestky převzal br. Šíp, který se od letoška může pyšnit nášivkou Modrého šípu, a jeho zástupcem se stal br. Bison. Musíme podotknout, že budou mít nelehký úkol, jelikož v hnědé šestce zůstali jen oni a budou mít od září šetsku plnou nováčků. Přejeme jim mnoho zdaru! Šedá šestka zůstala skoro ve stejném složení. Šestnický post zaujal br. Buráček a jeho zástupcem se stal br. Klouzačka. Nováčky na letošním táboře byli br. WOSM a br. Žabák. Br. Žabák si ovšem počínal jako zkušený zálesák a někteří bráškové by se od něj mohli i učit. Do bratrstva třech bílých tesáků nám od nynějška přibyli br. Klokan a br. Malý Džohn. Činovnická družina se navíc usnesla udělit br. Malému Džonovi roli Mauglího 8. smečky.

Letošní tábor byl krásný. Byl náročný, ano, ale prosvícen sluncem a přátelstvím, stmelil ty, kteří si přáli spolupracovat, skautovat a věřit v dobro.

Nový skautský rok nám klepe na dveře

Máme tu září, měsíc největšího frmolu ve vlčecí smečce. Nejenom očekávání nováčků, ale i příchod nových činovníků nám dává spoustu energie a honem, jen ať už se něco děje.
Činovnická družina, pojímající činovníky jak od Lumíků, tak i bratrů skautů z oddílu Vlků, se letos rozrostla o navrátivšího br. O2, který se rozhodl pracovat se skauty, a br, Jendu, který si přál vyzkoušet práci s vlčaty. Oběma Vám bratři přeji mnoho dobrého na Vaší začínající činovnické cestě. Ať po cestě potkáte jen dobré lidi a těm, kteří si přejí stát se skauty k jejich skautské myšlence dopomůžete.

Na sedmém vlčecím sněmu byli do 8. smečky přijati: br. Jenda, br. Démon(šedá šestka), br. Očko, br. Drzoun a br. Rosťa(ostatní doplnili šestku hnědou). Šestníkem šedé šestky se stal br. Klouzajda a jeho zástupcem br. Buráček. Dále se smečka rozhodla vypravit se v letošním létě na tábor na tábořiště bratrů vodáků k Jedlé. Na tábořišti byli na výpravě bratři Vlci a moc se jim tam líbilo. Tábor se letos uskuteční v termínu 26.7.-9.8.2014, což je trošku jiný termín, než na který jsme byli zvyklí, ale nám to nevadí. Čeká na nás krásný srub s půdičkou a velkými kamny, kolem kterých se vejde i celý tábor, spaní v tee-pee, potok a tůně, neprostupný kol kolem širý les a nikde ani noha, jen sem tam nějaký ten houbař 🙂

Zapsala Kryštůfek 1.1.2014

Ohlédnutí za letošním táborem – Tábor „Kagetas!“ 2014

Letošní tábor byl prostě parádní! Nové velké tábořiště, spousta neprozkoumaných míst a zákoutí, tee-pee, velký srub na potlachy a kuchyň, kam se kolem kamen vejde celá smečka.
Trávili jsme poprvé celý tábor ve společnosti bratrů skautů.Nebylo to pro nás nic nového, jelikož jsme se vídali celý rok na schůzkách. Se skauty to bylo fajn, jelikož nám nejen pomáhali, něco nového nás i naučili, ale hlavně dělali dobrou legraci. Měli jsme i táborového hlídače. Br. Jendu na začátku tábora doprovázel jeho věrný pes Glok. Glok po pár dnech musel odjet domů, aby si odpočinul, jelikož na něj každý volal, pes musel být všude a vůbec byl na roztrhání.
Letošní tábor byl opravdu akční. Vlčata se rozohnila do lovení vlčků tak, že se nám nedostávalo nášivek a rozdávali jsme poukázky, které při první příležitosti budou moci vlčata vyměnit za příslušnou nášivku. Br. Démon dostál své přezdívce a plnil „jako démon“. Měl také nejvíc ulovených vlčků. Vlčata navíc strhla k plnění i bratry Vlky a ke konci tábora již o poledním klidu nebylo vedoucího, který by měl polední klid a všichni byli obsypáni zájemci o plnění.
Tábor byl vůbec nabitý tábornickými a skautskými činnostmi, od vyřezávání totemků, loděk, tradiční stavbu hráze, dobrodružné noční toulky, lovení kance s lukem a šípem, tvorbu váčků na poklady, závěsy a různými ohni, křesání a rozdělávání ohně, střílení vzduchovkou na padoucha, chytání barevných brouků, lovení kešek atp. Táborovým hitem se pro vlčata stalo kupodivu šití a vyšívání. Vedoucí nad tím jen kroutili hlavou. Kdykoli byl čas, hledala vlčata jehlu a barevnou bavlnku. Dokonce jsme je začali podezřívat, zda si sami nedělají díry v oblečení, aby si je posléze mohli zašívat. Dalšími hity byla táborová pošta a soutěž o nejlepší „frk“.
Velkou legrací pro Lumíky byla skautská dlouhodobá hra, jelikož skauty navštěvovali různí cizinci mluvící podivnými nesrozumitelnými dialekty, které se mezi osazenstvem uchytili natolik, že na konci tábora jimi mluvil celý tábor(od toho název tábora „Kagetas!“). Čímž děkujeme br. Banditovi za nejlepší překlad, který nám odhalil význam základních slov.
Počasí nám letos také přálo a slunné dny vybízeli k různým vodním pranicím. Nejlépe „polej si svého vedoucího“ a „vedoucí nenech se“, až jsme zapomněli pískat svačinu.
Táborovou novinkou byla hrazda, kde mohl každý, kdykoli zkoušet svou sílu. Zda je silný jako Pepek The Sailor. I ten, kdo se na začátku tábora nezvládl přitáhnout ani jednou, na konci udělal alespoň jeden shyb. Bratři měli k dispozici také provazové žebříky a lana, a kdo nešplhal, houpal se jako na houpačce.
Nejpodivnější a nezdolatelnou hrou se pro všechny bratry stala tzv. „Pokladovka“- hra spočívá v tom, že vedoucí v okruhu 500m kolem tábora vyznačí naleziště artefaktů, pouze v jednom nalezišti se skrývá poklad. Hraje se na čas. Nicméně, nejen, že vlčata poklad nenašla, nenašli jej ani skauti a když pak vedoucí uklízeli označení nalezišť, nenašli poklad ani oni. Asi jej odnesla liška.
Nejlepší hrou byla ovšem „Vlajková“. Tu se po lese ozýval neskutečný halas a řev, když nepřátelé ukořistili vlajku, nejlépe vedoucích.
Ačkoli se letos neulovili „Tři bílé tesáky“, br. Martin splnil zkoušku „Třech orlích per“. Nebyla to věru žádná legrace, hlavně to mlčení, když „po vás pořád někdo něco potřebuje..“ Takže velké „UMÍ“.
Bráškové Démon, Očko, Drzoun a Bubáček si letos pod bedlivým okem br. Šípa,postavili svůj slibový vlčecí oheň. Ještě jednou je chválíme a gratulujeme jim. Vůbec si letos nováčci vedli dobře, jako ostřílená vlčata po druhém táboře. Mňoukající br. Očko, který se neustále smál, zahloubaný br. Drzoun, který by nad jídlem strávil den, jelikož se soustředil. Br. Bubáček, největší vlčecí srdce letošního tábora a největší nepořádník. Br. Démon, který ačkoli byl na prvním táboře, všechny zdatně strčil do kapsy.
Inu a ten závěrečný oheň! Než jsme mohli vůbec usednout, museli jsme jej nechat trochu odhořet, tak notně jej bratři nacpali chrastím. Kdo umí, ten umí. Mátoha shořela dřív než padla k zemi. Každý se letos na táboře něčím vytáhl, v něčem zlepšil, takže každý si odnesl z tábora i nějakou tu cenu a že jich bylo dost.

Posledními novinkami ze smečkového sněmu na konci tábora jsou:
Br. Šíp nadále zůstává šestníkem hnědé šestky s parťákem podšestníkem br. Bisonem. Šestníkem šedé šestky se stane br. Buráček a podšestníkem překvapivě br. Démon.
Br. Malý Džohn, kterému děkujeme za pomoc v pozici smečkového Mauglího, začne naplno skautovat a lovit odborky se 4. oddílem Vlků.

Stihla i nestihla se opět spousta věcí a aktivit. Jídla bylo, že jsme nevěděli co s ním. Hlavně že byly sladké koblížky, což 🙂 Děkujeme hodným rodičům za pomoc s táborovým vybavením, děkujeme Vám bráškové za krásný tábor a doufáme, že jste si ho užili stejně jako my, vedoucí.