Kytarový kroužek

Za mého chlapectví bývalo v táborovém kruhu při ohni bezpočet kytaristů. Většina z nich se rekrutovala z kytarového kroužku, který v klubovně Havranů fungoval. Na tuto tradici se snažíme navázat a Jarda Dvořák se trpělivě všem zájemcům věnuje. S nadějí, že i z našeho oddílu vzejde kluk, který bude jednou u ohně jiným klukům hrát tklivé písně táborových ohňů.