Výprava na Říp 28.6.2020

Výprava na horu Říp, která měla pro vlčata vysokou hodnotu, jelikož byla klíčová pro letošní celotáborovou hru. Počasí nám vyšlo, místy nám to sluníčko lezlo krkem, jelikož bylo nepředstavitelné horko, ale všichni jsme horu Říp zdárně zdolali.

Tábor 2020 v Zadním Arnoštově.

Otloukej se píšťaličko……. to, co každý kluk v mém dětství uměl byla píšťalka z vrbového klacíku. Na tábor přijeli učit současnou neznalou generaci kluků Junáci z Kutné Hory. Každá fotka má v sobě velký příběh…..

Kytarový kroužek

Za mého chlapectví bývalo v táborovém kruhu při ohni bezpočet kytaristů. Většina z nich se rekrutovala z kytarového kroužku, který v klubovně Havranů fungoval. Na tuto tradici se snažíme navázat a Jarda Dvořák se trpělivě všem zájemcům věnuje. S nadějí, že i z našeho oddílu vzejde kluk, který bude jednou u ohně jiným klukům hrát

Betlémské světlo

Betlémské světlo v Kolíně jako vždy bude! Do našeho města připutuje 19. 12. a skauti z 84. oddílu plánují jeho šíření následovně : 20. 12. předání v kostele sv. Víta na Zálabí na mši v 9.30, 23. 12. odpoledne budou skauti opět u Vodárny, dále u Práchovny a ještě na novém hřišti za Billou na

Výprava vlků 12.12.2020

Dnešní výprava vlků. Dnes jsme se vydali z Kouřimi do Peček ale počasí nám moc nepřálo.Sluníčko se neukazalo ani na chvilku, na druhou stranu ani nepršelo.Po cestě jsme se zastavili ve skanzenu, v němž je aktuálně ukázka vánočních zvyků a tradic. Také jsme viděli spoustu zvířat a zavspomonali jsme na spoustu zážitků.Když jsme po 23

O Lumících

…zde jsme si neodpustili pár slov o našem nejmilejším smečkovém zvířátku – tedy lumíkovi… Legenda o lumících Často jsou zaměňovány druhy lumík, lumek či lumčík. V prvním případě se jedná o hlodavce, zatímco v případech zbylých o zástupce z říše hmyzu, kteří jsou velmi prospěšnými při likvidaci dřevokazných larev. Lumíka jsme si vybrali z mnoha