Výprava na Říp 28.6.2020

Výprava na horu Říp, která měla pro vlčata vysokou hodnotu, jelikož byla klíčová pro letošní celotáborovou hru. Počasí nám vyšlo, místy nám to sluníčko lezlo krkem, jelikož bylo nepředstavitelné horko, ale všichni jsme horu Říp zdárně zdolali.

Kytarový kroužek

Za mého chlapectví bývalo v táborovém kruhu při ohni bezpočet kytaristů. Většina z nich se rekrutovala z kytarového kroužku, který v klubovně Havranů fungoval. Na tuto tradici se snažíme navázat a Jarda Dvořák se trpělivě všem zájemcům věnuje. S nadějí, že i z našeho oddílu vzejde kluk, který bude jednou u ohně jiným klukům hrát

O Lumících

…zde jsme si neodpustili pár slov o našem nejmilejším smečkovém zvířátku – tedy lumíkovi… Legenda o lumících Často jsou zaměňovány druhy lumík, lumek či lumčík. V prvním případě se jedná o hlodavce, zatímco v případech zbylých o zástupce z říše hmyzu, kteří jsou velmi prospěšnými při likvidaci dřevokazných larev. Lumíka jsme si vybrali z mnoha