Skauti Vlci

4. skautský oddíl Vlci Kolín

 

pokřik 4. oddílu Vlci

Hurab hej, hurab hej, na vlky si pozor dej!
Tiše plížíme se lesem,rychle svojí kořist nesem.
Sílu vlka v srdci mít, v Pravdě, Lásce, věčně žít!
Hurab hej, hurab hej, na vlky si pozor dej!

 

4. oddíl Vlci je tradičním kolínským skautským oddílem, jehož historie sahá až do dalekého roku 1922, kdy byl tento oddíl založen. Vítáni jsou u nás všichni kluci ve věku cca 4. – 9. třídy základní školy. Stavíme klasický skautský program, který se pevně opírá o více jak sto lety prověřené základy tradičního českého skautingu.

 

Skautský kroj

Skautský kroj má právo nosit každý, kdo úspěšně složí nováčkovskou zkoušku. V kroji se scházíme tradičně vždy 1. schůzku v měsíci a na některých výpravách a akcích. Kroj samozřejmě nesmí chybět ve výbavě na vícedenní výpravu nebo tábor. Níže naleznete správnou polohu nášivek na skautském kroji…

Ke kroji nosíme vždy vhodné kalhoty/kraťasy (jednobarevné – hnědé, khaki, zelené) a krojová košile se zakasává. Ke kompletnímu kroji náleží také skautský pásek, podkolenky a klobouk.

Součástí skautského kroje je také skautská hůl.
Jedná se o 150 cm dlouhou hůl z rovného, nesukovatého dřeva (tradičně z lísky), která je na konci opatřena kovovým hrotem.
Odznak na hůl vytvořený k příležitosti 100. výročí založení oddílu

 

Stezka skautů a skautek

Nejvyšší zkoušky

Modrý šíp odříkání (skautský stupeň)

Nosit na kroji modrý šíp je jednou z nejvyšších poct vlčete i skauta. Není to jen obyčejná odborka… ukazuje čeho je člověk schopen se vzdát, jak pevná je jeho vůle i jak dokáže prožívat skautský slib. Odříkání je jednou z nejlepších cest, jak si uvědomit, co je vlastně v životě důležité a co není nutné. V odříkání lze najít obrovskou sílu i možnosti do svého budoucího života…

Podmínky:
1. Bez pobízení budu doma pomáhat s úkoly, které měl dosud na starosti někdo jiný (nebo je ideálně převezmu úplně). O tento úkol se budu starat nepřetržitě min. 2 měsíce.

2. Minimálně 1 týden se nebudu dívat na televizi, nebudu používat počítač, ani hrát digitální hry (s výjimkou domácích úkolů a jiných nutností).

3. Na táboře budu pít alespoň jeden týden pouze čistou vodu (s výjimkou ranního teplého a hořkého čaje) a nebudu jíst alespoň 1 týden nic sladkého (bude-li to nutné, vyžádám si v kuchyni sám jiné jídlo)

4. Na táboře absolvuji den odříkání:
– na rozcvičku půjdu bos
– celé dopoledne setrvám sám v lese pouze se zápisníkem a tužkou
– 3x za někoho vykonám jeho svěřený úkol, aniž by o tom věděl
– celý den budu jíst jen chléb (pečivo) nebo samotnou přílohu a pít vodu

5. Nikdy se nikomu nezmíním o tom, že moje konání souvisí s plněním této zkoušky a nikdy se nebudu dožadovat udělení odznaku.

Tři orlí pera

V případě Třech orlích per se jedná patrně o nejznámější skutskou zkoušku vůbec, kterou mezi skauty přinesl pan E.T. Seton, jeden ze zakladatelů světového skautingu. Mimo právo nosit na kroji odznak, má také skaut právo po splnění této odborky mít u táborového svůj vlastní totem a vyrobit si k táborovému ohni vlastní stoličku.

Pro udělení odznaku Třech orlích per musí mít skaut u poslední zkoušky splněný I. stupeň skautské zdatnosti.

O tom, komu bude na táboře nabídnuto plnění této zvláštní zkoušky rozhoduje vždy rada Třech orlích per, ve které zasedají všichni, kteří již tuto zkoušku splnili. Nejstarší z rady má 2 hlasy a rozhodující hlas.

3 zjevné zkoušky:

1. pero – 24 mlčení
2. pero – 24 hodin hladu
3. pero – 24 hodin samoty

Na každou zkoušku má skaut pouze tři pokusy během jednoho tábora. O splnění zkoušky se každý může pokusit pouze třikrát v životě (tedy na třech táborech). V případě neúspěchu zkoušku už nelze nikdy opakovat.

Po splnění zjevných zkoušek se skaut přizván ke splnění tří tajných zkoušek u ohně Třech orlích per.

Lví skaut

Nejvyšší skautské vyznamenání, podobné např. vlčecímu šedému bratříkovi. Dovolím si tvrdit, že předávaných Lvích skautů v republice za rok se dá spočítat na prstech jedné ruky…maximálně dvou 🙂

Podmínky:

1. Získám alespoň 8 odborných zkoušek
2. Splním I. i II. stupeň skautské zdatnosti
3. Složím zkoušku Tři orlí pera
4. Po celou dobu pobytu v oddíle patřím mezi nejlepší skauty, řídím se v životě skautským slibem a zákonem a mnohokrát jsem pomohl s naplňováním těchto hodnot mladším členům oddílu.