Vlčata Lumíci

8. smečka vlčat

 

pokřik 8. smečky vlčat

Džungle ztichla, zapad den.
Vlče hurá na lov ven!
S brášky tmy se neleká, dobré skutky podniká!
Pod svou hvězdou zářící budou šedí bratříci.
Osmá smečka Lumíci!

 

8. smečka vlčat Lumíci Kolín staví klasický vlčácký program pro kluky ve věku od 6 do 11 let (1.-4. třída). Následně od nás děti přechází do skautského oddílu Vlků.

Schůzky probíhají každé pondělí od 16:30 do 18:00 v klubovnách na Orláku.

Vlčácký kroj

Zde naleznete popis vlčáckého kroje. Doufáme, že Vám to usnadní našívání odznaků a nášivek na správná místa…

Na obrázku chybí nášivka se znakem oddílu („kulatý Lumík“). Ten patří na levý rukáv ještě nad kolečko s barvou šestky (tedy hned pod osmičku).

Vlčci a Stezka

Nováčkovská stezka provází nováčka v jeho prvních vlčecích krůčcích. Po jejím splnění, kdy se zúčastnil již několika výprav, umí rozdělat oheň a zabalí si sám na schůzku, plní Stezku vlčáckou a Vlčky. Teď, co to je?

Vlčci jsou barevnou knížkou obsahující mnoho různooborových činností a aktivit. Každá aktivita, obsahuje řadu bodů, které musí vlče splnit, aby za něj mohlo dostat nášivku tzv. vlčka. Díky vlčkům a jejich plnění, může vlče ukázat v čem vyniká, ale také se snažit rozvinout a probádat to, co mu třeba i tolik nejde. Body jednotlivých vlčků má možnost plnit před a po schůzce s vedoucími. U nás máme také vlčka měsíce, což znamená, že každý měsíc je garantován nějakým vlčkem, na kterého se v měsíčním programu na schůzkách zaměřujeme. Tím mají všichni podobné možnosti vlčka si splnit. Vlče ovšem musí samo přijít a chtít plnit. Pokud bude aktivní, může se honosit krásně pošitým rukávem na kroji plným barevných nášivek.

Vlčácká stezka je podobná té Nováčkovské. Liší se ovšem náročností. Má tři stupně: Lovec, Strážce a Strážce ohně. V každé z nich je opět množství bodů, které vlče za svou vlčecí kariéru projde než se stane skautem. Navíc splnění toho kterého stupně, opravňuje vlče k možnosti splnění dalších speciálních vyznamenání jako např. Tři bílé tesáky, možnost stát se šestníkem, mauglím apod. S převážnou většinou bodů se vlčata seznámí z programu schůzek, sami však si již musí nechat jednotlivé body podepsat od vedoucích. Za splnění stupňů ve Stezce je samozřejmě příslušná nášivka(podle nášivek na kroji se u vlčete pozná, jak je dobré a aktivní), ale také ohodnocení v měsíčním bodování.


Program schůzek je zaměřen tak, aby vlčata hrou a aktivitou pojímala veškeré informace, které pro plnění Vlčků či Stezky potřebuje. Často si vlčata ani neuvědomují, že se vlastně něco nového „učí“. Pro nás pro plnění Stezky a Vlčků je důležité samotné chtění vlčat a uvědomění, že teď si to splním. Všechny tyto činnosti rozvíjí schopnost vlčat orientovat se v různých dalších činnostech a všestranně se rozvíjet. Díky tomu jsou nedílnou součástí programu.

Nejvyšší zkoušky

 

Modrý šíp odříkání

Nosit na kroji modrý šíp je jednou z nejvyšších poct vlčete. Odříkání je jednou z nejlepších cest, jak si uvědomit, co je vlastně v životě důležité a co není úplně nutné. V odříkání člověk nachází obrovskou sílu i možnosti do svého budoucího života…

Tuto zkoušku může plnit každý právoplatný člen smečky (tedy ne nováček) bez ohledu na plnění stezky. Musí pouze oznámit vůdci, že začal plnit modrý šíp.

Plnitelé modrého šípu mají právo nosit na levé klopě modrou stužku, jako označení plnitelů modrého šípu.

Podmínky:
1. Po dobu alespoň 1 měsíce budu doma pomáhat rodičům, jak jen budu schopen, aniž bych jim o tom řekl. Po uplynutí minimálně jednoho měsíce požádám rodiče, aby mi dosvědčili splnění bodu.

2. Po dobu alespoň jednoho týdne se nebudu koukat na televizi, nebudu hrát hry ani používat počítač (platí i pro stejné funkce v mobilních telefonech, naopak neplatí pro přípravu do školy a další nutnosti). Po uplynutí alespoň jednoho týdne požádám rodiče, aby mi dosvědčili splnění bodu.

3. Po dobu alespoň jednoho týdne budu na táboře pít pouze čistou vodu (nepočítá se ranní teplý nápoj). Po uplynutí alespoň jednoho týdne sdělím vůdci, že jsem spnil tuto podmínku.

4. Po dobu alespoň jednoho týdne se na táboře vzdám všech sladkostí jako jsou sušenky, bonbony, čokolády atd. (nepočítá se sladké jídlo k obědu, či večeři ani sladký čaj). Pokud bude k svačině sušenka apod., sám si vyžádám krajíc chleba. Po uplynutí alespoň týdne sdělím vůdci, že jsem spnil tuto podmínku.

5. Na táboře alespoň třikrát vykonám za někoho jeho práci, aniž bych ho na to upozorňoval (např. mytí nádobí, drobné práce, úklid stanu atd.). Po vykonání práce pouze dotyčného požádám, aby sdělil vůdci, že jsem tuto práci vykonal.

6. Nikdy se ani slůvkem nebudu dožadovat, kdy už dostanu odznak. Ani v případě, že jsem již splnil všechny podmínky.

Uspěli: br. Klouzačka, br. Vítr

Tři bílé tesáky

Tři bílé tesáky může splnit vlče, které splnilo stříbrnou stopu a je navrženo smečkovou radou vůdců.

První tesák:
Setrváš sám 6 hodin v lese nebo na jiném opuštěném místě, kam nikdo nepřichází.

Druhý tesák
Vydáš se ještě s dalším vlčetem (vlčaty) na určenou cestu, která bude dlouhá alespoň 5km.
Na této cestě:
zakreslíš plánek cesty zaznamenáš si zvířata, která jsi po cestě viděl
nakreslíš obrysy pěti stromů a nakreslíš pět rostlin, které jsi viděl
v poledne si připravíš oběd
strávíš na cestě 8 hodin a po návratu ihned předáš svá pozorování

Třetí tesák:
Večer navštívíš sám opuštěné místo

Uspěli: br. Olmík

Šedý bratřík

Nejvyšší vyznamenání vlčete. Ukazuje na vlče, které svědomitě plní všechny své povinnosti, dodržuje zákon, heslo i příkaz dobrého skutku, zasluhuje se velkou měrou o dobré jméno smečky, pomáhá mladším atd.

Podmínky:
1. Vlče získalo alespoň 10 vlčků, z toho všechny tři bílé (zdravotník, ekolog a průvodce)
2. Vlče získalo zlatou stopu
3. Vlče získalo tři bílé tesáky
4. Po celou dobu ve smečce vlče patřilo k nejlepším, pomáhalo při výchově nováčků a zasloužilo se jednoznačně o dobré jméno své šestky i smečky

5. Vlče složí zvláštní slib nositele vyznamenání Šedý bratřík