84. Oddíl skautů Kolín

Svaz skautů a skautek ČR z. s.

4. ODDÍL VLKŮ

4. oddíl Vlci je tradičním kolínským skautským oddílem, jehož historie sahá až do dalekého roku 1922, kdy byl tento oddíl 28. října založen. Vítáni jsou u nás všichni kluci ve věku cca 11 – 15 let. Stavíme klasický skautský program, který se pevně opírá o více jak sto lety prověřené základy tradičního českého skautingu.
POKŘIK VLKŮ
Hurab hej, hurab hej, na vlky si pozor dej!
Tiše plížíme se lesem, rychle svojí kořist nesem.
Sílu vlka v srdci mít, v Pravdě, Lásce, věčně žít!
Hurab hej, hurab hej, na vlky si pozor dej!
Obzvlášť na mě!
SLIB SKAUTŮ
Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe:
– plnit své povinnosti vůči Bohu a vlasti,
– plnit povinnosti vůči sobě a zachovávat skautský zákon,
– tělem i duší být připraven(a) pomáhat bližním!
ZÁKON SKAUTŮ
1. Skaut je pravdomluvný
2. Skaut je věrný a oddaný
3. Skaut je prospěšný a pomáhá jiným
4. Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle
a bratrem každého skauta
5. Skaut je zdvořilý a ohleduplný
6. Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských
7. Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců
8. Skaut je veselé mysli
9. Skaut je spořivý
10. Skaut je čistý v myšlení, slovech i skutcích
HESLO SKAUTŮ
„Buď připraven!“

JAK VYPADÁ SKAUTSKÝ KROJ:

Skautský kroj má právo nosit každý, kdo úspěšně složí nováčkovskou zkoušku. V kroji se scházíme tradičně vždy 1. schůzku v měsíci a na některých výpravách a akcích. Kroj samozřejmě nesmí chybět ve výbavě na vícedenní výpravu nebo tábor. Níže naleznete správnou polohu nášivek na skautském kroji…
Ke kroji nosíme vždy vhodné kalhoty/kraťasy (jednobarevné – hnědé, khaki, zelené) a krojová košile se zakasává. Ke kompletnímu kroji náleží také skautský pásek, podkolenky a klobouk.
Dále je součástí skautského kroje také skautská hůl.
Jedná se o 150 cm dlouhou hůl z rovného, nesukovatého dřeva (tradičně z lísky), která je na konci opatřena kovovým hrotem.

NEJVYŠŠÍ ZKOUŠKY

TŘI ORLÍ PERA

V případě Třech orlích per se jedná patrně o nejznámější skautskou zkoušku vůbec, kterou mezi skauty přinesl  E.T. Seton, jeden ze zakladatelů světového skautingu. Mimo právo nosit na kroji odznak, má také skaut právo po splnění této odborky mít u táborového svůj vlastní totem a vyrobit si k táborovému ohni vlastní stoličku.
Pro udělení odznaku Třech orlích per musí mít skaut u poslední zkoušky splněný I. stupeň skautské zdatnosti.
O tom, komu bude na táboře nabídnuto plnění této zvláštní zkoušky rozhoduje vždy rada Třech orlích per, ve které zasedají všichni, kteří již tuto zkoušku splnili. Nejstarší z rady má 2 hlasy a rozhodující hlas.
3 zjevné zkoušky:
1. pero – 24 hodin mlčení
2. pero – 24 hodin hladu
3. pero – 24 hodin samoty
Na každou zkoušku má skaut pouze tři pokusy během jednoho tábora. O splnění zkoušky se každý může pokusit pouze třikrát v životě (tedy na třech táborech). V případě neúspěchu zkoušku už nelze nikdy opakovat.
Po splnění zjevných zkoušek je skaut přizván ke splnění tří tajných zkoušek u ohně Třech orlích per.

LVÍ SKAUT

Nejvyšší skautské vyznamenání, podobné např. vlčecímu šedému bratříkovi. Dovolím si tvrdit, že předávaných Lvích skautů v republice za rok se dá spočítat na prstech jedné ruky…maximálně dvou
Podmínky:
1. Získám alespoň 8 odborných zkoušek
2. Splním I. i II. stupeň skautské zdatnosti
3. Složím zkoušku Tři orlí pera
4. Po celou dobu pobytu v oddíle patřím mezi nejlepší skauty, řídím se v životě skautským slibem a zákonem a mnohokrát jsem pomohl s naplňováním těchto hodnot mladším členům oddílu.